Rahaa

Kituuttamisesta kulutusjuhlaan

Kituuttamisesta kulutusjuhlaan Suomi on noussut sotien jälkeen teollistumisen ja teknologian kehittymisen myötä köyhästä maasta hyvinvointivaltioksi. 60-luvulla väestö alkoi muuttaa kaupunkeihin, naiset menivät kodin ulkopuolelle töihin.